ทิศทาง

วิธีการเดินทางมาที่นี่

เดินทางโดยรถบัสจากสถานี JR Kanazawa ทางออกด้านตะวันออก: ขึ้นรถโดยสารประจำทางมุ่งหน้าไปยัง Yuwaku Onsen (สาย 12) จากป้ายรถประจำทาง 7. รถบัสจะมาถึงป้ายรถบัส Yuwaku Onsen ประมาณ 50 นาที จากป้ายรถประจำทาง Yuwaku Onsen ใช้เวลาเดินเพียง 2 นาทีไปยัง Yuwaku Guest House ใช้เวลาขับรถ 40 นาทีจากสถานี JR Kanazawa
ใช้เวลาขับรถ 40 นาทีจาก Kanazawa-morimoto IC (ทางด่วน Hokuriku)